Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: Vladimír Klinger
Ulice a číslo popisné: Boškůvky 11
Město a PSČ: 68201 Prusy-Boškůvky
Stát: Česká republika
IČ: 47875445

Odpovědná osoba a kontakt

Vladimír Klinger

info@brnenskyfrgal.cz

602740034

Pracovní doba

Rozvoz Po - Pá  8 - 16 hod;  

výdejní místa: dle jejich otevírací doby

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na portálu www.brnenskyfrgal.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového portálu www.brnenskyfrgal.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@brnenskyfrgal.cz nebo přes patičku každého emailového sdělení.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Objednávky s dodáním na příští (pracovní) den přijímáme do 16-ti hodin, poté už nejsme schopni garantovat dodání následující den. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její výrobou a expedicí a to nejpozději do 16-ti hodin dne předcházejícího datu požadovaného dodání.  V případě, že nebude objednávka zrušena do této doby a bude vyrobena příp. expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s výrobou či expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou - emailem.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 16 hodin dne předcházejícího datu požadovaného dodání, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy a převzetí zboží:

Zboží doručováno rozvozem po území Brna nebo je možné si jej vyzvednout osobně na výdejním místě.

Výdejní místo je možné si vybrat při vytváření objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet mimo stanovenou oblast rozvozu, kterou se rozumí území města Brna.

 

4) Platební podmínky:

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti nebo bankovním převodem přes platební portál umístěný na www.brnenskyfrgal.cz.

Při hotovostní platbě je zákazník povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK).

5) Doručení objednávek:

Prodávající se snaží doručit objednané produkty a zboží v intervalu zadaném v objednávce. Pokud to není z kapacitních důvodů možné, snažíme se dopředu kupujícího informovat a docílit vzájemné shody na dodání. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy či komplikace zaviněné třetí osobou, nemůže za ně prodávající nést odpovědnost a proto toto nejsou důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.

 

6) Reklamace

Prodávající doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, reklamujte dodávku okamžitě u kurýra nebo na tel.čísle  +420 602 740 034, případně emailem na info@brnenskýfrgal.cz. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo případná sleva z příští objednávky nebo vrácení peněz. Případná náhradní dodávka bude dodána v co nejkratším možném termínu. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupen. Reklamace, prosím, řešte ihned

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2022 do odvolání.

Zpět do obchodu